היום נגד גזענות

גם אנחנו משתתפים ביום נגד גזענות

http://www.fightracism.org/.html