ערב הקראת שירה של סמי שלום שטרית

ערב הקראת שירה עם סמי שלום שטרית, המקריא מספרו "שירים באשדודית", במועדון "הגדה השמאלית" בתל אביב.

חלק א':

חלק ב':

חלק ג':